På denna sida finner Du tidigare utgivna nummer av föreningens medlemstidning. Från början var det en tidning för Habo-Mullsjö Genealogiska Förening, men efter att den föreningen delades i två skilda föreningar för respektive kommun 1985, har det getts ut en egen tidning för Habobygdens släktforskare.

De första fem numren gavs ut under namnet Släktforskaren, men från 1986 ändrades namnet till Habobygden.

Här hittar Du först ett Register och sedan föreningens medlemstidning från 1983 till 1996.

Habobygden register. 83-96doc

1983-1, Släktforskaren nr 1

1983-2, Släktforskaren nr 2

1984-1, Släktforskaren nr 3

1985-1, Släktforskaren nr 4

1985-2, Släktforskaren nr 5

1986-1, Habobygden nr 1

1987-1, Habobygden nr 2

1987-2, Habobygden nr 3

1988-1, Habobygden nr 4

1989-1, Habobygden nr 5

1990-1, Habobygden nr 6

1991-1, Habobygden nr 7

1991-2, Habobygden nr 8

1992-1, Habobygden nr 9

1992-2, Habobygden nr 10

1993-1, Habobygden nr 11

1993-2, Habobygden nr 12

1994-1, Habobygden nr 13

1994-2, Habobygden nr 14

1995-1, Habobygden nr 15

1995-2, Habobygden nr 16

1996-1, Habobygden nr 17

1996-2, Habobygden nr 18