Föreningen

… har cirka 190 medlemmar från hela Sverige

… har funnits sedan 1985

… är ansluten till Sveriges Släktforskarförbund

… vill uppmuntra och sprida intresset för släkt- och hembygdforskning

… vill bistå släktforskare med hjälp och information

… anordnar nybörjarkurser i släktforskning

… har dator med Internetuppkoppling och tillgång till Sveriges kyrkoarkivalier i både Arkiv Digital och SVAR.

… inbjuder föreläsare att tala om intressanta ämnen

… har Öppet Hus var fjortonde dag i släktforskarlokalen där medlemmar och andra intresserade kan få goda råd. (Se program)

… håller på med en kartläggning av Habobygdens alla torp. Men redan nu kan intresserade gå in och titta på resultatet. På en särskild hemsida presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor inom Habo kommun.

I dagsläget finns det 899 gårdar, torp och backstugor inlagda och vi arbetar kontinuerligt med att lägga till resterande. Habo är indelat i rotar enligt 1730-års kyrkliga indelning.

Vi har dessutom lagt in de banvaktsstugor som byggdes längs Södra Stambanan (järnvägen mellan Nässjö och Falköping), vilken anlades 1862-63.

.

Styrelsen 2022

Ordförande
Lars-Olof Markstad
Kärrsvägen 110, 566 32 HABO, 070-550 42 31.
Epost: lars-olof@markstad.se

Vice ordförande
Lars Lundberg
Dungen 2, 566 91 HABO, 070-211 08 86.
Epost: larsidungen@gmail.com

Kassör
Siewert Håård
Brahegatan 9, 566 34 HABO, 070-787 47 74.
Epost: haard54@gmail.com

Sekreterare
Magdalena Wärnbring
Slåttergatan 41, 566 37 HABO, 070-554 13 52.
Epost: magdalena.warnbring@telia.com

Ledamot
Björn Cedergren
Lundgatan 95, 566 33 HABO, 070-594 81 51.
Epost: cedergren14@gmail.com

Ledamot
Harry Cederwall
Bäckgatan 5 F, 566 34 HABO.

Ledamot
Eva Ekelund
Tidaholmsvägen 25 D, 566 31 HABO, 070-446 98 90.
Epost: eva.eekelund@gmail.com

Ledamot
Kajsa Müntzing
Björsjöhage, Björstorp 2, 565 94 SANDHEM, 070-347 16 05.
Epost: karinmuntzing@hotmail.com

Ledamot
Gunnar Pettersson
Gullskog 4, 565 92 HABO, 070-641 11 89.
Epost: gullskog@telia.com

.

Intresserad av att bli medlem?

… Du får medlemstidningen Habobygden två gånger om året.

… Du kan engagera Dig i våra aktiviteter.

… genom föreningens medlemskap i Sveriges Släktforskarförbund får Du vissa ekonomiska fördelar.

… för år 2022 är medlemsavgiften avgiften 120 kronor. (Vilket gäller både för enskild eller familj boende på samma adress).

… betala in Din medlemsavgift på bankgiro 5109-5362

eller med Swish (skanna av bilden i din mobil eller skriv in mottagarnumret: 123 603 36 33).

Släktforskarlokalen

… är belägen i Bibliotekets källare i centrum av Habo samhälle.

… har numera fem datorer med uppkoppling till ArkivDigital och Digitala forskarsalen hos Riksarkivet samt ett stort antal register, bl a. Sveriges befolkning, Sveriges Dödbok och ett flertal lokala register.

… har också de tjugofyra så kallade ”Fransson-pärmarna” med rekonstruerade husförhörslängder från slutet av 1600-talet fram till 1800.

… har flera historiska kartor från bygden.

… har Stieg-Erland Dagmans samlade forskningsresultat i katalogiserade pärmar och kartor. Samlingen består av ca 15 hyllmeter med dokument och sammanställningar.

… har Eskil Dagmans samlade forskningsresultat om Brandstorps socken.

… har även många intressanta böcker, tidningar och tidigare forskningar.

… som Du får tillgång till genom att låna nyckel av Habo biblioteks personal.

OBS! Kontakta biblioteket i förväg och boka en dator om Du har långt att åka.

Tidningen Habobygden

… ges ut två gånger om året av Habobygdens Släktforskarförening tillsammans med Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening.

… har släkt- och hembygdsforskning som huvudtema, men tar även upp andra intressanta ämnen.

… ger äldre Habobor möjlighet att berätta sina minnen från förr.

… ger våra föreningar tillfälle att informera om sina verksamheter.

… skickas hem till alla medlemmar.

… kan även köpas på Habo bibliotek

… redaktionen består av Gunnel Carlsson, Lars Elwing, Lars Lundberg och Kajsa Müntzing.

Almanackan

… har getts ut sedan föreningen startade 1985.

… ges ut sedan 2006 tillsammans med Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening.

… illustreras med gamla fotografier från Habo, Gustav Adolfs och Brandstorps socknar som samlats in bl.a. genom en ”Rädda Bilden kampanj”.

… säljs varje år på Habo Julmarknad (skyltsöndagen).

… skickas till Dig om Du sätter in 50 kronor på bankgiro 5109-5362.

… kan även köpas på Habo bibliotek.

… sparas av många år från år. Fattas en speciell årgång; kontakta någon i styrelsen.