Med förkärlek för det förflutna…

Habobygdens Släktforskarförening är en ideell förening med syfte att forska och värna om släkt och hembygd, samt utbilda, insamla och dokumentera.

Till Habobygden räknas Habo, Gustav Adolfs och Brandstorps församlingar, som tillsammans bildar Habo kommun.

Föreningen har tillgång till en bra lokal dit Du kan komma och släktforska, och vi har nybörjarkurser för Dig som vill lära Dig grunderna.

Tillsammans med Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening ger vi ut en tidning och en almanacka med Habo-anknytning.

HABO TORPINVENTERING

En kartläggning av Habobygdens alla torp pågår sedan ett antal år. Du kan nu gå in och titta på resultatet. På en särskild hemsida presenteras rotar, gårdar, torp och backstugor inom Habo kommun. I dagsläget finns det 899 gårdar, torp och backstugor inlagda och medlemmarna i Torpinventerargruppen arbetar kontinuerligt med att lägga till resterande. Habo är här indelat i rotar enligt 1730-års kyrkliga indelning.

Ta också del av vårt program och bli gärna medlem i föreningen. Du kan kontakta funktionärerna i styrelsen om Du har några frågor.

Välkommen

SENASTE NUMRET AV ”HABOBYGDEN” FINNS ATT KÖPA PÅ HABO BIBLIOTEK.