Program januari – maj 2020

  • Lördagen den 18 januari 2020, kl 10:00 – 13:00

Släktforskningens Dag och Öppet Hus i forskarlokalen.

Årets tema är: ”Officerare och soldater – deras liv och bostäder”.

Den som släktforskar dyker ofta på en släkting som varit indelt soldat. Från 1600-talet fram till 1901 bestod den svenska krigsmakten till största delen av soldater som bodde i sitt soldattorp och livnärde sig på ett litet jordbruk. Indelningsverket avskaffades 1901, men den siste indelte soldaten tjänstgjorde fortfarande 1969 – som 90-åring.

Soldattorpen var byggda i stort sett enligt samma ritning. När det kom till officersbostäderna var det snarare principen ”ju högre grad desto större hus” som gällde.

Insläpp via biblioteket eller via entrén på baksidan.

  • Torsdagen den 23 januari 2020, kl 18:00-21:00

Öppet Hus i forskarlokalen.

Insläpp kl. 18.00-19.00 via biblioteket.

  • Onsdagen den 29 januari 2020, kl 19:00

ÅRSMÖTE i Sankt Johannes församlingshem.

Föredrag av Lars Elwing, Habo.

Kaffe och fralla serveras till självkostnadspris, 30 kr.

  • Torsdagen den 6 februari 2020, kl 18:00-21:00

Öppet Hus i forskarlokalen.

Insläpp kl. 18.00-19.00 via biblioteket

  • Torsdagen den 20 februari 2020, kl 18:00-21:00

Öppet Hus i forskarlokalen.

Insläpp kl. 18.00-19.00 via biblioteket.

  • Torsdagen den 5 mars 2020, kl 18:00-21:00

TEMA-kväll om Digitala forskarsalen och Riksarkivet i Släktforskarföreningens lokal i Bibliotekets källare. 

Släktforskning hos Riksarkivet är ”gratis”, men vad har Riksarkivet att erbjuda? Vad har Riksarkivet som inte finns hos betaltjänsten Arkiv Digital? Hur gör jag för att släktforska i Riksarkivets arkiv?

Arkivmaterialet som finns digitalt hittar man i första hand via den Digitala forskarsalen. Den innehåller folkbokföring, mantalslängder från 1642-1820, jordeböcker från ca 1630-1880, så kallade Landskapshandlingar för åren 1530-1630, militära mönstringsrullor samt mycket mer. I arkiven finns uppgifter om vem som har fötts och dött, gift sig, flyttat eller deltagit i husförhör. Det finns också privata arkiv med dagböcker och brev, liksom officiella källor från civila och militära arkiv över hela landet.

Insläpp från kl. 17:45, via biblioteket.

  • INSTÄLLT ! Torsdagen den 19 mars 2020, kl 18:00-21:00

Öppet Hus i forskarlokalen.

Insläpp kl. 18.00-19.00 via biblioteket.

  • INSTÄLLT ! Torsdagen den 2 april 2020, kl 18:00-21:00

Öppet Hus i forskarlokalen.

Insläpp kl. 18.00-19.00 via biblioteket.

  • INSTÄLLT !  Torsdagen den 16 april 2020, kl 18:00-21:00

Öppet Hus i forskarlokalen.

Insläpp kl. 18.00-19.00 via biblioteket.

  • INSTÄLLT ! Lördagen den 16 maj 2020, kl 09:00-14:00

Torpvandring i Gölhults rote, med bland annat besök i Svenshult och vid Sätersfors. Vi besöker platserna och berättar om personerna som bott där. Vi kommer också att berätta om det vi känner till om den gamla masugnen och verksamheten som bedrevs där.

Samling vid Hembygdsparken i Habo kl 09:00 för vidare samåkning till Furusjö. Den som önskar kan åka direkt till parkeringen vid Furusjö badplats, där vi samlas kl. 09:30.

Medtag egen kaffekorg.

Föreningslokalen finns i bibliotekets källare.