Fakta om bygden

Habo kommun ligger i Västergötland och hade  13 275 invånare (31 december 2023). Den var tidigare en del av Skaraborgs län, men tillhör sedan 1 januari 1998 Jönköpings län.

Kommunen består av flera mindre samhällen förutom centralorten Habo; samhällena Furusjö, Fagerhult, Baskarp, Gustav Adolf och Brandstorp.

Härad

Bygden tillhörde Visingsborgs grevskap från 1567 till cirka 1690, och blev därefter en del av Vartofta härad.

Kyrkan

Habo, Gustav Adolf och Brandstorp församlingar tillhör Skara stift sedan flera hundra år. Under större delen av 1700- och 1800-talet var Habo moderförsamling. Församlingarna har tre unika träkyrkor.

Socknar

I början av 1800-talet blev Brandstorp och Gustav Adolf egna socknar. Gustav Adolf hörde dessförinnan till Habo socken, och Brandstorp tillhörde Daretorp och Velinga socken.

Gustav Adolf socken namngavs efter dåvarande kronprinsen, senare kung Gustav IV Adolf. Brandstorp fick namn efter gården Brandstorp.

Namnet Hagabodhom (Habo) fanns redan på 1300-talet, och betydde då ungefär ”ängar med bodar som är inhägnade”.

Kommun

Habo och Gustav Adolf bildade Habo kommun 1952, medan Brandstorp tillkom först 1974. Brandstorp var tidigare en del av Södra Fågelås kommun.