Hösten 2019

september 19, 2019 6:40 e m Published by

NU STARTAR VI HÖSTENS AKTIVITETER

 

Torsdagen den 26 september 2018

Höstens första Öppet Hus

Välkomna till Släktforskarlokalen i Habo Bibliotek. Insläpp via biblioteket kl 18-19.

 

 

Nybörjarkurs eller fortsättningskurs i Släktforskning?

Eftersom föreningen har fått önskemål från flera medlemmar har vi planerat för att genomföra en släktforskarkurs under hösten. En del vill ha en nybörjarkurs och några vill ha en fortsätt-ningskurs. Ett annat alternativ är en kurs i registrerings-programmet DISGEN.

Föreningen planerar för att en kurs skall kunna genomföras i egen regi med start i oktober. När det finns tillräckligt många intresserade (minst 5 deltagare) beslutar  kursledaren vilken inriktning kursen skall ha.

Intresserade kan anmäla sitt intresse och tala om vilken kurs som är mest angelägen. Kontakta någon i styrelsen.

Kursledare: Sören Axelsson.

Categorised in:

This post was written by hsf-admin