ÅRSMÖTET INSTÄLLT!

januari 25, 2021 5:53 e m Published by

Efter diskussion i styrelsen och med revisorerna har vi i styrelsen kommit fram till följande:

”På grund av rådande förhållanden, har vi – dock i strid med stadgarna – beslutat att skjuta på kommande medlemsmöten, dels det extra medlemsmötet för antagande av nya stadgar och dels Årsmötet.

Kallelse till dessa medlemsmöten kommer att skickas ut till samtliga medlemmar så snart det blir lugnare på Coronafronten och när vi med säkerhet kan genomföra detta.”

OBS! Vi kommer att informera Er, både per e-post och på vår hemsida: hsfhabo.se , så håll era e-postadresser aktuella så vi kan nå er med information!

Categorised in:

This post was written by hsf-admin